موقعیت شما :   آرشیو   »   خلاصه معاملات روز شنبه 25 مرداد ماه 1394 مهر 18 شنبه
رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران

رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران

رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کارگزاری‌هایی که رتبه الف را کسب کردند، گفت: بر اساس این رتبه بندی شرکت‌های کارگزاری بانک کشاورزی، مفید، پارس ایده بنیان، مبین سرمایه، آگاه و کالای خاورمیانه حائز رتبه «الف» شدند.
 

image


گروه بورس کالا- سازمان بورس و اوراق بهادار نتایج نخستین رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران را اعلام کرد.
رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کارگزاری‌هایی که رتبه الف را کسب کردند، گفت: بر اساس این رتبه بندی شرکت‌های کارگزاری بانک کشاورزی، مفید، پارس ایده بنیان، مبین سرمایه، آگاه و کالای خاورمیانه حائز رتبه «الف» شدند.

 

محمد عطایی افزود: شرکت‌های کارگزاری سی ولکس کالا، بانک ملی، رضوی، حافظ، نهایت نگر، بانک صنعت و معدن سپهر باستان، سهم آشنا، خبرگان سهام، صبا جهاد، بانک صادرات، بهمن، تامین سرمایه نوین و شهر نیز رتبه «ب» را به خود اختصاص دادند.
وی خاطر نشان کرد: در پایان این رتبه بندی، 6 شرکت کارگزاری حائز رتبه «الف»، 16 کارگزار حائز رتبه «ب»، 22 شرکت حائز رتبه «ج»، 17 کارگزار حائز رتبه «د» و 5 کارگزار در رتبه «ه» قرار گرفتند.
رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس گفت: بر اساس مصوبه هیات مدیره این سازمان، کارگزارانی که رتبه «الف» را کسب کردند، می‌توانند با احراز سایر شرایط و کسب مجوز از سازمان در شرکت فرابورس ایران به فعالیت کارگزاری بپردازند. وی ادامه داد: این دسته از کارگزاران پس از شش ماه از فعالیت در شرکت فرابورس ایران در صورتی که عملکرد آنها در شرکت فرابورس ایران مناسب ارزیابی شود، می‌توانند با احراز شرایط و کسب مجوز از سازمان، به فعالیت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بپردازند.عطایی تصریح کرد: کارگزارانی که براساس دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران، رتبه «ب» را کسب کرده‌اند، با احراز شرایط و کسب مجوز از سازمان در شرکت فرابورس ایران به فعالیت کارگزاری بپردازند.وی اظهار كرد: موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع فوق پس از کسب رتبه‌های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید ریاست سازمان بورس اعطا خواهد شد. رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس اضافه کرد: شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز کند. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت‌های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.وی گفت: هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را دریافت کند، موظف است در طول فعالیتش، رتبه مورد نظر را حفظ کند؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می‌شود. مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد، برای کسب رتبه مربوطه تعیین کند.عطایی ادامه داد: در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یادشده، مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز فعالیت صادره را لغو کند.


 

تعداد بازدید ها:1083

print
efutures.com cbot.com mesghal.com opec.com شرکت بورس کالا kitco.com London Metal Exchange